Header Ads

Linh Hồn Tường Đá


The Spirit of The Wall

You came to see my name today
I saw you standing there
Man, you sure look different
With that silver in your hair

But me, I haven't changed
I'm still the ripe old age of 21
That's one of the things about us ghosts
We're now and forever young

Do you remember how proud we were
When we were called by Uncle Sam?
And I remember being a little afraid
When they shipped us to Vietnam

And I remember the heat
And the marching through the mud
And the sounds of all that shooting
And the sight of all that blood

Then I remember when it was
Time for us to go home
But I couldn't go
So you made that trip alone

You returned to a country
That couldn't seem to understand
How all the boys that left
Came back a bunch of messed up men 

Our country seemed a little naive
Before that mixed up war 
Now we never can seem
To get things back the way they were before

Now some of us are just a name
Just a small part of history
But with the building of that wall
It somehow restored our dignity

I saw that there is still pain
Even after all these years
I'm afraid I saw a lot of
in your tears

But this is a wall of love
We hope that's what everyone feels
And the warm spirits of all the ones
That surround "The Wall That Heals"

I saw you had a family
A couple of kids and a pretty wife
Try to forgive the past
And have a happy life

I guess I'll go now
That I seem to have said it all
of me once in a while
The ghost that stays with "The Wall".

Judy Gorman King
(Judy’s Poem: The Spirit Of The Wall")


Linh Hồn Tường Đá

Hôm nay bạn tới chốn này
Tìm tên tôi, bạn đứng ngay trước tường
Chao ơi! Trông bạn khác thường
Với màu trắng bạc điểm sương mái đầu

Phần tôi đổi khác gì đâu
Vẫn còn như cái thuở nào đôi mươi
Thần linh quanh quất bọn tôi
Luôn còn trẻ mãi với thời gian qua

Bạn còn nhớ thuở xưa xa
Chúng mình hãnh diện được là chiến binh
Khi Chú Sam gọi chúng mình?
Tôi qua nước Việt, thật tình hơi lo

Nhớ chăng cái nóng lu bù
Mình cùng dấn bước qua khu bùn lầy
Ầm vang tiếng súng đêm ngày
Máu me hình ảnh vương đầy khắp nơi

Rồi tôi nhớ lại bạn ơi!
Chúng mình được lệnh tới thời hồi hương
Nhưng tôi không thể lên đường
Một mình bạn phải theo hàng quân đi

Bạn về nước, thấy lạ kỳ
Nước mình nào hiểu chút chi dân tình
Sao trai trẻ xa gia đình
Trưởng thành xáo trộn thần kinh lắm người

Nước mình chất phác quá thôi
Khi vào chiến cuộc tơi bời hỗn mang
Giờ đây có vẻ muộn màng
Phục hồi như trước nghĩ càng khó thêm

Bọn tôi còn lại chút tên
Dự phần nhỏ bé ghi lên sử nhà
Nhưng tường này được dựng ra
Bọn tôi phẩm giá thăng hoa khắc vào

Tôi còn nhìn thấy niềm đau
Dù bao năm đã trôi mau qua rồi
Sợ nhìn trong mắt bạn thôi
Buồn đau giọt lệ tuôn rơi đã nhiều

Nhưng tường biểu hiện thương yêu
Mong ai cũng cảm thông điều đẹp tươi
Và tinh thần khắp mọi người
Thăm “Tường Hàn Gắn”, quên thời chiến chinh

Biết rằng bạn có gia đình
Con khôn, vợ đẹp vây quanh hiện thời,
Tâm hồn rộng mở đi thôi
Cố quên quá khứ, sống đời an vui

Bây giờ tôi phải đi thôi
Tiếng lòng thổ lộ đủ rồi bữa nay
Hồn tôi quanh quất tường này
Lâu lâu có dịp tỏ bày tâm can.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển dịch thơ)

Powered by Blogger.