Header Ads

Cho Những Người Chiến Sĩ Bị Bỏ Quên


He lives alone in the hills and the trees
He bares his soul to the cool mountain breeze
He talks to the spirit. He listens to the wind
They shield him from memories buried deep within
The world has forgotten the sacrifice he made
The scars he bears remind him of the high price he paid
Freedom is not given. But with blood it has been bought
By warriors such as he. And by the wars they fought
We can't forget our warriors or let them die in vain
But respect and honor we can help to ease their pain
Our freedom will be taken if no one will defend
God bless our Forgotten Warriors who live to fight again

Unknown

Một mình còn lại trên đồi,
Chìm trong gió lạnh, đất, trời và cây.
Hồn người phảng phất quanh đây,
Nằm nghe gió hát ru cây trên rừng.
Vùi chôn ký ức trong lòng,
Ai người nhớ những anh hùng hy sinh.
Đã dâng hiến cả đời mình,
Máu xương đổi lấy Thanh Bình, Tự Do.
Hãy ngủ yên giấc ngàn thu,
Người dân sẽ chẳng bao giờ quên anh.
Những người chiến sĩ hùng anh,
Vì dân, vì nước, hy sinh thân mình.

 Bùi Phạm Thành
(tháng Tư năm 2018)
Ghi chú: Tháng Tư buồn nhiều hơn vui, tôi buồn ngồi đọc lại những bài trong tập sách ghi chép, trong đó có ghi lại bài thơ "Forgotten Warrior", tôi nhớ ra là từ một chiến sĩ TQLC Việt Nam nhặt được tại Khe Sanh, có lẽ do TQLC Mỹ bỏ lại. Trận Khe Sanh ở biên giới Lào-Việt bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 1968, và kéo dài 77 ngày giữa TQLC Việt-Mỹ và quân cộng sản VN. (Lê Hữu Khái - cựu SVSQ/K15/TVBQGVN)

Powered by Blogger.