Header Ads

Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế Báo Cáo Về Tham Nhũng ở Việt Nam


A lô đây tin mới
Một tổ chức thế giới
Là Tổ Chức Minh Bạch
Loan một tin nóng hổi.

Tham nhũng ở nước ta
Trong một năm vừa qua
Hạng một trăm lẻ bảy
Trên trăm tám quốc gia. (1)

Báo cáo này cho rằng
Chống tham nhũng rất hăng
Bao nhiêu đám tham nhũng
Năm ngoái xử một thằng.

Thằng Tập Đoàn Dầu Khí
Thất thoát hàng ngàn tỉ
Bắt ra tòa xét xử
Để làm con chốt thí.

Còn những dự án khác
Số tiền bị thất thoát
Cũng hàng ngàn tỉ đồng
Nhưng đã được … tạm gác. (2)

Cũng chẳng xấu là bao
Cũng chưa đến nỗi nào
Nước ta còn khá lắm
Hơn cả Miên lẫn Lào.

Lãnh đạo ta hoan hô
Cùng nâng ly: “Dzô, dzô
Đảng ta trong sạch quá
Hơn cả nước Công Gô.” (3)

Bác nhà nó sống dậy
Chắc cũng phải quỳ lậy:
“Hơn tao trăm nghìn lần
Chúng mày giỏi thế đấy!”

“Bác nhắn chúng mày nha
Cũng phải để chừa ra
Một ngàn bốn trăm tỉ
Để cán bộ xây mả.” (4)

Chu Bách Việt


Chú thích:

(1) Báo cáo: Tham nhũng trong lĩnh vực công ở Việt Nam vẫn nhiều
Theo báo cáo của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế, điểm số của Việt Nam trong năm 2017 là 35/100, tăng 2 điểm so với năm 2016, và xếp hạng 107/180 quốc gia được khảo sát.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/anti-corruption-in-vietnam-is-improved-but-still-the-risks-02222018081449.html

(2) Thêm 7 dự án nghìn tỷ đắp chiếu cần xử lý
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/them-7-du-an-nghin-ty-dap-chieu-can-xu-ly-3516579.html

(3) Bảng thứ hạng (tiếng Anh)
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table

(4) Hà Nội Xây Nghĩa Trang Cho Cán Bộ Cao Cấp
http://www.dslamvien.com/2018/02/ha-noi-xay-nghia-trang-cho-can-bo-cao.html

Powered by Blogger.