Header Ads

Hà Nội Xây Nghĩa Trang Cho Cán Bộ Cao Cấp


Trời đất quỷ thần ơi
Có cái chuyện động trời
Đảng chiếm đất xây mộ
Và dân đen bị đuổi.

Ngàn bốn trăm tỷ đồng
Tiền là tiền của công
Bọn lãnh đạo cộng sản
Đem xây mộ cho chúng.

Lũ cán bộ gian tham
Sống: dinh thự cao sang
Hại dân và bán nước
Chết: xây mộ hoành tráng.

Dân đen biết chỗ rồi
Hãy tìm đến tận nơi
Chúng chôn theo vàng bạc
Cứ thế mà đào bới.

Thiên Lôi có đi qua
Nhớ ghé qua đám mả
Đọc tên bọn gian ác
Giáng cho một búa tạ.

Rồi sẽ có một ngày
Toàn dân cùng chung tay
Đào hố để chôn đảng
Dựng cờ vàng tung bay.

Chu Bách Việt

BBC (3 tháng 2, 2018) - Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và Bộ Xây dựng cho dự án trị giá 1400 tỷ VND từ ngân sách nhà nước, tương đương hơn 60 triệu USD xây nghĩa trang Yên Trung để phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Khu vực gần 10 ha dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 cây số về phía tây, hiện có dân sinh sống, sẽ được giải tỏa. Toàn bộ nghĩa trang sẽ chiếm một khu vực trên 47 ha, và tới 2500 ngôi mộ.

http://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-42924039

Powered by Blogger.