Header Ads

Con Đường Không Theo


The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Robert Frost
(1874-1963)Con Đường Không Theo

Đường chia đôi ngả vào rừng
Khiến ta lữ khách ngập ngừng bước chân
Dừng đây lặng đứng tần ngần
Dõi nhìn một ngả khuất dần lùm cây;
Rồi ta theo ngả bên đây
Cũng nhiều quyến rũ, cũng đầy mộng mơ
Cỏ hoang ngập lối hoang sơ
Phất phơ như đón như chờ chân ai;
Tuy đường rừng chợt chia hai
Lối mòn qua lại lá rơi khác nào.
Bình minh hôm đó đẹp sao
Đôi đường lá phủ một mầu trinh nguyên.
Bồi hồi ta nhủ lòng riêng
Đường nào cũng dẫn tới miền xa xăm,
Đường kia dành lúc khác thăm!
Buồn thay dự tính tháng năm đổi dời.
Mai này ta kể chuyện đời
Nơi miền đất lạ thở dài luyến thương:
Rừng kia chia cách đôi đường
Ta theo một ngả ít vương dấu giầy
Đời ta từ đó đổi thay
Lá vàng theo gió cuốn bay cuối trời.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)Ta, người lữ khách băn khoăn,
Nhìn hai đường rẽ vào trong khu rừng.
Trước mặt là hai ngả đường,
Một thân lữ khách chọn đường nào đi?

Một đường rậm rạp xanh rì,
Một đường nhẵn nhụi lối đi rõ ràng.
Trên đường có những lá vàng,
Còn in dấu vết rõ ràng chân ai.

Đường này xin hẹn ngày mai,
Dẫu ta vẫn biết chẳng ngày mai sau.
Không quay trở lại đây đâu,
Đường dài tiếp nối cùng nhau miệt mài.

Rồi đây sẽ có một ngày,
Ở nơi nào đó chuyện này nói ra.
Ta chọn đường ít người qua,
Tuy khó nhưng lại được ra thế này.

Đường đời nào có ai hay,
Hãy tự chọn lấy cho ngày mai sau.

Bùi Phạm Thành

Powered by Blogger.