Header Ads

Nhân Quyền Kiểu Cộng SảnVừa đọc thấy tin này
Nghe ra thì thật hay
Nhưng mà suy nghĩ lại
Nghe chẳng thuận lỗ tai.

Tin về ngành giáo dục
Sẽ dạy vài kiến thức
Căn bản về Nhân Quyền
Cấp tiểu và trung học.

Đảng ta nói rất khéo
Đem Nhân Quyền bóp méo
Vì đảng nói một đằng
Nhưng lại làm một nẻo.

Nhân Quyền kiểu cộng sản
Công an đứng nhan nhản
Sẽ đánh đập, bỏ tù
Những ai dám đối kháng.

Dân có quyền làm người
Lao động sáng đến tối
Đảng bảo sao, làm vậy
Không có quyền chống đối.

Nhân Quyền theo "lề phải"
Nhà nước nói, cấm cãi
Sẽ được quyền vào tù
Nếu đi theo "lề trái".

Nhân Quyền rất là tiện
Dân oan nếu lên tiếng
Được đưa thẳng vào tù
Không cần phải thưa kiện.

Xét xử sẽ công bằng
Nghe đảng thì yên thân
Với những nhà đối kháng
Sẽ còng tay, cùm chân.

Dân chúng được tự do
Cúi đầu và nằm co
Chọn một trong hai chỗ
Tù lớn hay tù nhỏ.

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)


Dư luận nói gì về việc giảng dạy nhân quyền trong học đường?
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-people-says-about-vietnam-to-include-human-rights-in-education-ha-09082017135236.html
Powered by Blogger.