Header Ads

Lý Thuyết XHCN Ngày Càng Tuột DốcỐi giời các bạn ơi
Lại có chuyện nữa rồi
Nghe qua rất "bức xúc"
Với chủ nghĩa xã hội.

Bạn hỏi bức cái gì?
Rồi lại xúc cái chi?
Xin thưa cùng các bạn
Cái Xã Hội Chủ Nghĩa.

Tôi xin nói rõ ra
Là lý thuyết "đảng ta"
Loại "đỉnh cao trí tuệ"
Đang xuống dốc quá đà.

Nhất là các "cụm từ"
Rỗng tuếch trên văn thư
Nghe như là bom nổ
Nhưng nghĩa lại lù mù.

Bảo "xã hội chủ nghĩa
phát triển ngoạn mục thiệt"
Thật ra là kinh tế
Theo "Tư Bản cuồng nhiệt."

Bạn cứ thử nhìn quanh
Trên khắp nẻo thị thành
Toàn hàng hiệu tư bản
Ngay cả thức ăn nhanh.

Cầm điện thoại Apple
Ăn ở McDonald
Và học thuyết Mác xít
Đem vùi sâu dưới hố.

Chúng bảo chúng cộng sản
Nghĩa là chung tài sản
Thế nhưng tài sản chúng
Còn nhiều hơn tư bản.

Hãy nhìn kỹ mà xem
Cộng sản rất đê hèn
Buôn dân và bán nước
Vơ vét rồi chuồn êm.

Thì ra nếu nhìn rõ
Tất cả bọn chúng nó
Lũ cầm quyền lãnh đạo
Toàn là Tư Bản Đỏ !

Đã hơn bốn mươi năm
Trên đất nước Việt Nam
Cái chủ thuyết cộng sản
Còn lại được mấy phần?

Vậy thì dân Việt Nam
Muốn sống đời tư bản
Thì không nên chần chờ
Hãy khai trừ cộng sản.

Chu Bách Việt (dslamvien.com)

Tham khảo:

VN: ngôn từ XHCN ngày càng giảm?
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40191240

Sau 40 năm, Việt Nam còn mấy phần cộng sản?
http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/04/150415_vietnam_40yrs_not_so_communist
Powered by Blogger.