Header Ads

Xác Người Bó Chiếu Chở Trên Xe Gắn Máy


Lời Giới thiệu
Nhà thơ Bùi Chí Vinh (hiện đang sống ở Sài gòn)  có một bài thơ về thời sự còn nóng ở Việt Nam rất cảm động.  Xin ghi lại ở đây để cùng nhau đọc cho biết.
Trần Văn Giang (Sưu tầm)Đất nước nghèo mạt hạng 
Anh bó xác em vào manh chiếu cột sau xe 
Bọn quý tộc đỏ tiền muôn bạc vạn 
Mở mắt mà coi chân người chết xanh lè 

***

Mở mắt mà coi dân chúng chửi thề 
Có đánh bắt xa bờ, cá cũng không ăn được 
Vua quan hàng ngày tẩm bổ nhân sâm 
Trong khi con nít ốm đau không có thuốc 

***

Đất nước biến thành chư hầu Trung Quốc 
Lũ Mạc Đăng Dung quỳ mọp trước thiên triều 
Đám Lê Chiêu Thống xem dân như thù địch 
Gò Đống Đa đồng nhân dân tệ phủ xanh rêu 

***

Đất nước nghèo bởi một bầy sâu 
Gặm tất cả tài nguyên đem dâng giặc 
Thân xác Việt Nam mà hồn vía tận nước Tàu 
Có biến cố là quay đầu phương Bắc 

***

Đất nước quá nghèo nên anh bó xác 
Chở em đi lủng lẳng khóc cuộc đời 
Bọn quý tộc đỏ quá giàu nên không dư nước mắt 
Chúng dại gì cho nước bốc thành hơi… 

Bùi Chí Vinh
Ngày 16-9-2016
Powered by Blogger.