Header Ads

Đêm Mưa Gởi Về Bắc - Nỗi Lòng


夜雨寄北

君問歸期未有期
巴山夜雨漲秋池
何當共剪西窗燭
卻話巴山夜雨時

李商隱
dạ vũ ký bắc

quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
ba sơn dạ vũ trướng thu trì
hà đương cộng tiển tây song chúc
khước thoại ba sơn dạ vũ thì

Lý thương Ẩn
đêm mưa gởi về bắc

biết đến bao giờ gặp lại em
đêm nay mưa tí tách bên thềm
ước gì anh ở bên em nhỉ
để mà kể những chuyện mưa đêm

hoàng lương (phóng dịch)

遣懷

落魄江南載酒行
楚腰腸斷掌中輕
十年一覺揚州夢
佔得青樓薄倖名

杜牧
khiển hoài

lạc phách giang hồ tái tửu hành
sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
thập niên nhất giác dương châu mộng
doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh

Đỗ Mục
nỗi lòng

giang hồ chuếnh choáng bước say
eo thon gái đẹp bên tay rượu hầu
mười năm tỉnh giấc dương châu
chỉ còn được tiếng thanh lâu bạc tình

hoàng lương
Powered by Blogger.