Header Ads

Duyên Dáng - Kiêu SaDuyên Dáng

Em vẫn vui như ngày đông được nắng
Vẫn má hồng ấm áp buổi ban mai
Cười nhẹ nụ khoe bờ môi khéo vẽ
Chớp mi cong thêm đắm đuối cuộc đời
Em, trong tim chật chỗ những ươm mơ


Kiêu Sa

Em vẫn thích nụ cười hơi nhỉnh miệng
Để làn môi hiện hết nét kiêu sa
Nhún đôi vai ra dáng em điệu bộ
Hạ rèm mi tỏ ý chẳng nhìn ai
Em, trong tim dần chứa nỗi cô liêu

thơ Tín

Powered by Blogger.