Header Ads

Trôi NổiNgang
Qua biển. Lên
Khu. Vũng Áng (1).
Giành nhau. Tranh
Sống
Thắc thỏm. Âu lo. Xơ xác.

Dọc
Theo núi. Xuống
Vực. Formosa (2).
Hãi hùng. Giãy
Chết
Tức tưởi. Thây phơi. Rữa nát.

Nổi. Lêu bêu.
Trôi. Lềnh bềnh.

- thơ Tín


(1): Khu kinh tế Vũng Áng nằm tại vùng biển phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, nơi đã xẩy ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển từ đầu tháng 4/2016.

(2): Công ty Formosa Hà Tĩnh đã thải ra biển chất chứa độc tố gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển bắt đầu từ việc cá chết hàng loạt và dạt vào bờ biển từ ngày 6/4/16.  Tính đến ngày 25/4/16, tỉnh Hà Tĩnh: 10 tấn, Quảng Trị: 30 tấn; đến ngày 29/4/16, tỉnh Quảng Bình hơn 100 tấn cá biển bị chết. 

Thảm họa này tác hại lớn đến sức khỏe và đời sống kinh tế của ngư dân, và cư dân miền Trung.  Và làm ô nhiễm và nguy hại đến môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế.
Powered by Blogger.