Header Ads

Chiếc Xe Mới và Đứa Con Gái Nhỏ - The New Car and The Young Daughter


A man was polishing his new car; his 4 year old daughter picked up a stone and scratched on the side of the car. In anger, the furious man took his child’s hand and hit it many times, not realizing he was using a wrench. At the hospital, the child lost all her fingers due to multiple fractures.

When the child saw her father, with painful eyes she asked ‘Dad when will my fingers grow back?’ The man was so hurt and speechless. He went back to the car and kicked it many times. Devastated by his own actions, sitting in front of the car he looked at the scratches.  His daughter had written ‘I LOVE YOU DAD'.

*
**

Người đàn ông đang chùi bóng chiếc xe mới mua của mình; đứa con gái lên bốn của ông nhặt lấy viên sỏi và rạch trầy trụa một phía chiếc xe.  Tức giận,  ông điên tiết chụp lấy tay con gái mình và đánh túi bụi vào bàn tay nó mà không biết là ông đang đánh nó bằng một cái mỏ lết.  Tại bệnh viện, đứa bé gái phải bị cắt cụt tất cả mấy ngón tay vì bị gẫy vỡ nhiều chỗ.

Khi cháu gái thấy bố nó đến,  nó nhìn ông với cặp mắt đau khổ và hỏi "Bố ơi, khi nào thì mấy ngón tay con mới mọc trở lại hả bố?"  Người bố quá đau lòng và nói chẳng nên lời. Ông quay về nơi chiếc xe mới và đá nhiều lần vào nó.  Tuyệt vọng vì những hành động của chính mình gây ra, ông ngồi bệt xuống phía trước chiếc xe và nhìn vào những vết trầy xước. Đứa con gái của ông đã viết "CON YÊU BỐ".

Lê Tùng
Powered by Blogger.