Header Ads

Gã Ăn Mày - The Bum


THE BUM

A bum approaches a well-dressed gentleman on the street, "Hey, buddy, can you spare two dollars?"
The well-dressed gentleman responds, "You are not going to spend it on liquor are you?"
"No, sir, I don't drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don't gamble," answers the bum.
"You wouldn't waste the money at a golf course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don't play golf."

The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly.

While they are heading for the man's house, the bum's curiosity gets the better of him. "Isn't your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table?"

"Probably," says the man, "but it will be worth it.  I want her to see what happens to a guy who doesn't drink, gamble or play golf."

GÃ ĂN MÀY

Một gã ăn mày đến gần một ông ăn mặc sang trọng trên đường phố,  “Này, ông bạn, có thể nhín cho tôi hai đô la được không?”
Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời: ”Bạn sẽ không xài tiền để mua rượu chứ?”
“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày cãi lại.
“Bạn sẽ không ném tiền vào sòng bài chứ?” người đàn ông hỏi.
“Làm gì có chuyện đó. Tôi không bài bạc,” gã ăn mày trả lời.
“Bạn sẽ không xài phí để trả tiền sân chơi cù chứ?” người đàn ông hỏi.
“Không bao giờ,” gã ăn mày nói, “tôi không chơi cù.”

Người đàn ông mời gã ăn mày về nhà với ông ta để dùng cơm bà xã ông đã nấu. Gã ăn mày hăm hở nhận lời.

Khi họ đang trên đường về nhà người đàn ông thì gã ăn mày không khỏi tò mò. “Bộ bà xã ông sẽ không giận khi thấy một gã như tôi ngồi ăn chung với ông à?”

“Chắc sẽ giận chứ,” người đàn ông nói, “nhưng giận cũng đáng thôi. Tôi muốn bà ấy thấy một gã không biết nhậu nhẹt, cờ bạc và đánh cù thì sẽ ra sao.” 

Thầy Chạy
Powered by Blogger.