Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #27 - Mười Bức Tranh Chăn Trâu


Mười Bức Tranh Chăn Trâu (Thập Mục Ngưu Đồ  十牧牛圖), được thiền sư Khuếch Am Sư Viễn, thuộc tông phái Lâm Tế, sáng tác vào thời nhà Tống (960-1279), bên Tàu, mô tả hành trình học đạo của một người phát nguyện tu hành cho đến khi đạt Giác Ngộ. Mười bức tranh này vẫn được xem là biểu tượng cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật Giáo Thiền Tông Đại Thừa. Trong đó con trâu tượng trưng cho chân lý và người muốn bắt trâu là người phát nguyện tu hành, tìm hiểu chân lý, đạt giác ngộ.

Trong câu chuyện bên tách trà kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe “Câu Chuyện Bên Tách Trà #27 - Mười Bức Tranh Chăn Trâu” để cùng theo dõi hành trình của một người đi tìm và đạt giác ngộ.No comments

Powered by Blogger.