Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #22 - Nụ Cười Của Cả Đời Người


Trong đời sống, có thể nói, không có gì vui sướng bằng có được một người hiểu rõ tâm ý của mình. Người đó có thể là người phối ngẫu, hay bạn tâm giao.

Trong truyền thuyết có chuyện “Bá Nha, Tử Kỳ" là hai người bạn tâm giao qua âm nhạc, khi Bá Nha đàn, thì Tử Kỳ, nghe qua âm điệu, hiểu rõ được tình ý của bạn mình. Rồi đến chuyện Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là hai vị tướng đối đầu và thấu hiểu rõ ràng lòng dạ của nhau, mà văn chương gọi là “kỳ phùng địch thủ". Thế nhưng đó chỉ là những câu chuyện đã được tiểu thuyết hoá, qua ngọn bút tài tình của các nhà viết truyện. Bởi vậy chúng ta vẫn gọi đó là những “kỳ tích", hay nói trắng ra là những câu chuyện kỳ lạ, tương tự như truyện cổ tích hay thần thoại vậy.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe "Câu Chuyện Bên Tách Trà #22 - Nụ Cười Của Cả Đời Người", một câu chuyện về thầy trò thấu hiểu tâm ý của nhau.No comments

Powered by Blogger.