Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #21 - Bàn Tay Của Mộc Xuyên


Trong đời sống của xã hội, chúng ta đã biết rằng nền kinh tế được phát triển bởi sự chi dùng của dân chúng. Về quan niệm chi dùng, thì tuỳ thuộc vào khả năng lợi tức của riêng từng người. Thông thường thì người có lợi tức cao, thì sẽ tiêu xài rộng rãi, và ngược lại. Tuy nhiên, sự tiêu xài cũng không chỉ tuỳ thuộc vào lợi tức, mà còn tùy thuộc vào bản tính tiết kiệm, hoặc tiêu xài hoang phí của từng người.

Trong câu chuyện Bên Tách Trà hôm nay,, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 33 trong tập 101 Câu Chuyện Thiền, có tên là “Bàn Tay Của Mộc Xuyên", nói về quan niệm sống một cách chừng mực, không quá keo kiệt, cũng như không quá hoang phí.


2 comments :

  1. Một bài học hữu ích trong cuộc đời

    ReplyDelete
  2. Một bài học hữu ích trong cuộc đời

    ReplyDelete

Powered by Blogger.