Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #11: Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay


Sống trên đời, chúng ta ai mà chẳng đã từng nghe câu “im lặng là vàng". Tuy nhiên câu nói này cũng tương tự như bao nhiêu lời khuyên khác, không thể áp dụng với bất cứ ai hay trong bất cứ trường hợp nào. Thử tưởng tượng những triết gia không nói ra những tư tưởng mới, thì văn minh con người đâu thể có như ngày nay. Nếu các nhà tranh đấu cho tự do, nhân quyền không lên tiếng thì con người không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của các lãnh chúa hay những kẻ độc tài. Và nếu đức Phật giữ im lặng không giảng pháp thì thế giới này sẽ không có ai biết đến đạo Phật là gì cả. Thế cho nên câu “im lặng là vàng", tuy ngắn gọn, nhưng không phải là điều dễ hiểu, dễ áp dụng trong đời sống.  

Nhân đây chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Thiền rất đặc sắc, vẫn được xem là công án tiêu biểu của thiền phái Lâm Tế Nhật Bản. Câu chuyện có tên là “Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay" để chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của sự im lặng trong Thiền tông.


No comments

Powered by Blogger.