Header Ads

Bài Lục Bát Khai Xuân


Vào Xuân bảy chín tuổi trời,
Một mình uống rượu thấy đời trống không.
Lệ mờ khuất nẻo non sông,
Quê Hương xa tắp mênh mông sương chiều.

Một mình, mình một cô liêu
Ngồi nhìn mây trắng phiêu diêu cuối trời.
Sương lam lãng đãng chơi vơi
Tiếng tiêu vọng quốc, hay lời chia xa.
Thấy trong bóng núi chiều tà,
Một dòng sông trắng phôi pha hình hài.

Tấm lòng biết gởi cho ai.
Nửa đời lữ thứ, lạc loài giấc mơ.
Thác cao sương trắng mịt mờ
Biển xa sóng bạc, vỗ bờ miên man.
Mưa khuya ru giấc mộng tàn
Thế gian đã chết tự ngàn năm xưa.

Thôi về bến cũ đò xưa,
Để nhìn lá rụng cuối mùa bơ vơ.
Cho ta trọn kiếp mong chờ
Nằm nghe nắng gọi bên bờ yêu thương.

Lê Tấn Dương


No comments

Powered by Blogger.