Header Ads

Nổi Loạn


ẩn dụ mịt mờ tối nghĩa
áp dụng trên câu chữ lung lay
vẽ vời trăm cảnh trần ai
bàn tay run run gân nổi

mỏi miệng nói hoài khẩu hiệu
kèn loa sét rỉ trong lòng
âm thanh vọng động như loài giun dế
trò hề chót lưỡi giữa thinh không

cạn tàu ráo máng, gạt tay không thương tiếc
tiếng kêu hiền lành người thấp cổ vô danh
vội vã những chạy trốn thất thanh
rồi nằm quỵ như con vịt phơi mình bên hố rác

thơ bay lên không chỉ là mỹ ngữ
thơ nằm dưới đất
là tiếng kêu nổi loạn không hiền.

thy an


No comments

Powered by Blogger.