Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #4: Vâng LờiCó thể nói rằng hầu hết chúng ta đều đã nghe qua ba chữ “Tham, Sân, Si", và vẫn luôn cho rằng đây là nguyên lý của Phật giáo, bởi vì từ ngữ Phật giáo gọi đó là “Tam Độc", có nghĩa là ba điều độc hại. Thế nhưng xét cho cùng thì đây là ba bản chất, hay trạng thái tinh thần, có sẵn hay tiếng Anh gọi là “built-in" trong trí óc của con người, ngay từ lúc sơ sinh. Thế cho nên “Tham, Sân, Si" là tánh xấu của con người, kể cả người thường lẫn người tu hành. 

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe “Câu Chuyện Bên Tách Trà #4: Vâng Lời” được tác giả Bùi Phạm Thành biên soạn và đọc.


No comments

Powered by Blogger.