Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 131 - Rùa Và Thỏ


Rùa Và Thỏ

Thỏ thường hay chế nhạo Rùa
Bởi vì chậm chạp khi Rùa bước đi
Hỏi rằng: "Chậm chạp thế kia
Trong đời bạn có từng đi nơi nào?"

Rùa rằng: "Từng có chứ sao
Mà còn đến sớm chứ nào như anh
Nếu muốn thì tôi và anh
Chúng ta làm cuộc đua tranh xem nào."

Đua với Rùa, buồn cười sao
Thỏ cũng đồng ý để vào cuộc đua
Mời Cáo làm trọng tài cho
Đánh dấu khoảng cách rồi cho bắt đầu.

Thỏ chạy xa khuất thật mau
Nghĩ rằng Rùa sẽ còn lâu mới bằng
Cỏ êm Thỏ ngả lưng nằm
Chợp mắt một chút gọi rằng nghỉ ngơi.

Từ từ Rùa cũng tới nơi
Rồi cũng vượt khỏi cả nơi Thỏ nằm
Tỉnh dậy Thỏ mới biết rằng
Rùa đang tiến đến rất gần mục tiêu
Thỏ lấy hết sức đuổi theo
Nhưng Rùa đã đến mục tiêu trước rồi.

Từ xưa vẫn có một lời
Chậm mà chắc chắn dễ thời thành công.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 5 năm 2021)

The Tortoise And The Hare
by Aesop

A Hare was making fun of the Tortoise one day for being so slow.

"Do you ever get anywhere?" he asked with a mocking laugh.

"Yes," replied the Tortoise, "and I get there sooner than you think. I'll run you a race and prove it."

The Hare was much amused at the idea of running a race with the Tortoise, but for the fun of the thing he agreed. So the Fox, who had consented to act as judge, marked the distance and started the runners off.

The Hare was soon far out of sight, and to make the Tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try a race with a Hare, he lay down beside the course to take a nap until the Tortoise should catch up.

The Tortoise meanwhile kept going slowly but steadily, and, after a time, passed the place where the Hare was sleeping. But the Hare slept on very peacefully; and when at last he did wake up, the Tortoise was near the goal. The Hare now ran his swiftest, but he could not overtake the Tortoise in time.


Slow and steady wins the race.


No comments

Powered by Blogger.