Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #3: Thế À


Trong đời sống, chúng ta đã được biết, hoặc là nhân vật chính, của những trường hợp bị vu oan, hoạc bị hiểu lầm; mà với những điều kiện nào đó khó giải oan. Thế cho nên mới có câu thành ngữ "Oan Thị Kính" để chỉ những trường hợp hàm oan, vì khó có thể giải thích.

Một trong những câu chuyện Thiền rất đặc sắc vẫn được kể và dùng làm công án cho thấy: 

"Sự thật như mặt trăng
Có lúc mây che mờ
Khi mây mờ tan khuất
Lại hiện ra sáng tỏ."

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe "Câu Chuyện Bên Tách Trà #3: Thế À" được tác giả Bùi Phạm Thành biên soạn và đọc.


No comments

Powered by Blogger.