Header Ads

Bài Thơ Ngắn 130 (Sonnet 130) Của Shakespeare - Vẻ Đẹp Của Giới Quý Tộc

Sonnet 130

My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red:
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damask’d, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Then in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress, when she walks, treads on the ground:

And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

William Shakespeare

Vẻ Đẹp Của Giới Quý Tộc

Mắt nàng không giống mặt trời
Môi nàng không đỏ bằng loài san hô
Tuyết trắng, ngực nàng xám mờ
Tóc như dây kẽm lơ thơ trên đầu

Hoa hồng trắng đỏ hai mầu
Má nàng thì chẳng thấy đâu nụ hồng
Nước hoa bao loại thơm nồng
Mà hơi nàng thở thơm không chút nào.

Tiếng nàng không mấy thanh tao
Làm sao sánh với biết bao tiếng đàn
Thiên thần nhẹ gót dịu dàng
Mà chân nàng bước hai hàng buồn thay.

Vậy mà cứ tưởng mình may
Và nàng thì tưởng tôi đây hiểu lầm.

Bùi Phạm Thành
Ngày 26 tháng 5 năm 2023
No comments

Powered by Blogger.