Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 127 - Con Nai Và Con Sư Tử


Con Nai Và Con Sư Tử

Con Nai chạy trốn chó săn
Nên phải tìm chỗ ẩn thân nơi nào
Thấy hang, Nai chạy ngay vào
Tưởng rằng thoát nạn nhưng nào ngờ đâu
Sư Tử ở đây đã lâu
Khổ cho Nai tự chui đầu vào hang
Con Nai tuyệt vọng kêu than:
"Tưởng đâu thoát khỏi một đàn chó săn
Để rồi cũng bị thiệt thân
Bởi con Sư Tử đang nằm trong hang."

Thật là tai hoạ trần gian
Lấy ra khỏi chảo bỏ sang lửa hồng.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 5 năm 2021)

The Stag and the Lion
by Aesop

A Stag was chased by the hounds, and took refuge in a cave, where he hoped to be safe from his pursuers. Unfortunately the cave contained a Lion, to whom he fell an easy prey. "Unhappy that I am," he cried, "I am saved from the power of the dogs only to fall into the clutches of a Lion."


Out of the frying-pan, into the fire.No comments

Powered by Blogger.