Header Ads

Áo Lam


Nhạc phẩm: Áo Lam
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Uy Thi Ca
Hát: Đông Đào

Vàng chen ảnh đậm hồ Xuân
Lững lờ mấy cánh Tường Vân giữa trời
Em đi, cỏ ngát sen hài
Mắt ươm từ ái, tóc ngời hương lan.

Chùa xa chuông đổ ngân vang
Thoảng như tiếng gió nhẹ nhàng Nam Mô.
Dịu hiền em gái, em Thơ
Áo Lam họp bạn lên chùa dâng hương.

Em đi áo mỏng bụi đường
Tóc mây thả gió phấn hương dịu dàng.
Vườn ai tươi cánh mai vàng
Trầm hương lãng đãng mấy hàng thơ xanh.

Tuệ Nga


No comments

Powered by Blogger.