Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 126 - Con Nai Và Bóng Nó Dưới Nước


Con Nai Và Bóng Nó Dưới Nước

Ở bên một dòng suối trong
Nai đang uống nước chợt trông thấy mình
Tuyệt vời đôi sừng đẹp xinh
Nhưng chân sao lại có hình khẳng khiu
Đôi sừng lộng lẫy bao nhiêu
Bốn chân thì lại khẳng khiu thế này.
 
Chợt trong hơi gió thoảng bay
Mùi của Beo gấm đâu đây rất gần
Thế là con Nai nhanh chân
Vụt chạy nhanh tới khu rừng trốn đi
Chân nhanh nhưng đôi sừng kia
Bị vướng vào những cây chìa cành ra
Bây giờ Nai mới hiểu ra
Bốn chân hữu ích, sừng là đồ chơi
Hiểu ra thì đã muộn rồi
Thân Nai giờ đã thành mồi của Beo.

Đồ trang trí xem trọng nhiều
Quên thứ hữu ích là điều thiệt thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 5 năm 2021)

The Stag And His Reflection
by Aesop

A Stag, drinking from a crystal spring, saw himself mirrored in the clear water. He greatly admired the graceful arch of his antlers, but he was very much ashamed of his spindling legs.

"How can it be," he sighed, "that I should be cursed with such legs when I have so magnificent a crown."

At that moment he scented a panther and in an instant was bounding away through the forest. But as he ran his wide-spreading antlers caught in the branches of the trees, and soon the Panther overtook him. Then the Stag perceived that the legs of which he was so ashamed would have saved him had it not been for the useless ornaments on his head.


We often make much of the ornamental and despise the useful.


No comments

Powered by Blogger.