Header Ads

Công Án Thiền: 33 - Ba Rào Cản Của Đâu Suất


Ba Rào Cản Của Đâu Suất

Đẩu Suất lập ba hàng rào
Buộc học trò để tâm vào vượt qua
Thứ nhất học Thiền để mà
Tìm ra chân tánh hiện là ở đâu?
Vượt qua rào cản ban đầu
Thứ nhì là vượt qua cầu tử sinh.
Thứ ba thì phải biết mình
Ngoài vòng sinh tử thì mình về đâu?

Ba hàng rào cản cùng nhau
Làm hành trang để qua cầu tử sinh
Để tìm hiểu rõ chính mình
Sống trong thực tế biết mình là chi.

Bùi Phạm Thành
Ngày 12 tháng 1 năm 202333. Ba Rào Cản Của Đâu Suất

Đâu Suất dựng ba rào cản và bắt các học trò phải vượt qua chúng:

Rào cản đầu tiên là học Thiền. Khi học Thiền, mục đích là để thấy chân tánh của mình. Lúc này bản chất thật của ta ở đâu?

Thứ hai, khi nhận ra bản chất thực sự của mình, ta sẽ thoát khỏi sinh tử. Khi ta nhắm mắt lìa đời thì làm sao ta có thể tự giải thoát cho mình?

Thứ ba, nếu đã thoát khỏi sanh tử thì phải biết mình đang ở đâu. Khi thân ta tan rã thành tứ đại, thì lúc đó ta sẽ về đâu?

(Phật giáo dùng từ ngữ “Thân Tứ Đại" để chỉ cho cái nhục thân bằng xương thịt này của chúng ta. Tứ đại là bốn yếu tố đất (đặc), nước (lỏng), gió (khí), lửa (nhiệt). Bốn yếu tố này có ở vạn vật, ở thân người thì gọi là thân tứ đại. Đóa hoa cũng là tứ đại, đám mây cũng là tứ đại, hòn sỏi cũng là tứ đại, ngọn cỏ cũng là tứ đại… vì cái gì là vật chất thì có yếu tố của tứ đại.)

Công án này đặt ra những câu hỏi căn bản của Thiền: Chân tánh của tôi là gì; làm thế nào tôi có thể được tự do; và tôi đang ở đâu?

Những câu hỏi này cũng là những câu hỏi căn bản của cuộc sống. Nếu muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, bình yên và hạnh phúc, người ta phải tìm ra câu trả lời.

Thiền không tách rời cuộc sống thực tế hàng ngày. Nó dạy cách sống bằng cách tìm ra con người thật của mình. Học Thiền là học chính mình: “Tôi là gì?”


33. The Three Barriers of Tosotsu

Tosotsu (兜率從悅, Tou-shuai Ts'ung-yüeh, 1044-1091) built three barriers and made the monks pass through them: 

The first barrier is studying Zen. In studying Zen the aim is to see your own true nature. Now where is your true nature?

Secondly, when you realize your own true nature, you will be free from birth and death. When you shut the light from your eyes and become a corpse, how can you free yourself?

Thirdly, if you have freed yourself from birth and death, you should know where you are. When your body disintegrates into the four elements, where are you?

This koan asks the basic questions of Zen: what is your true nature; how can you be free; and where are you?

These questions are also the basic questions of life. If one wishes to live a meaningful, peaceful, and happy life, one must find the answers.

Zen is not apart from practical daily life. It teaches how to live by finding the real self. To study Zen is to study self: "What am I".No comments

Powered by Blogger.