Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 123 - Cậu Bé Chăn Cừu Và Chó Sói


Cậu Bé Chăn Cừu Và Chó Sói

Chuyện xưa cậu bé chăn cừu
Gần làng có một khu rừng tối tăm
Trời cao, đồng cỏ mênh mông
Xem ra buồn chán thật không gì bằng.

Bỗng dưng cậu bé nghĩ rằng
Nếu thấy chó Sói thì làm sao đây
Chủ dặn thấy Sói gọi ngay
Dân làng sẽ giúp một tay tức thời.

Nghĩ ra một chuyện vui cười
Cậu bé vừa chạy miệng thời la to
"Chó Sói, chó Sói" cứu tôi
Dân làng vội vã nhất thời ùa ra
Sói thì chẳng thấy đâu mà
Chỉ có cậu bé cười và giễu thôi.

Mấy ngày sau lần nữa rồi
Lại la "Chó Sói" để cười người dân.

Một chiều mặt trời xuống dần
Một con chó Sói bất thần nhảy ra
Hoảng sợ, cậu bé hét la
"Chó Sói, chó Sói" nhưng mà chẳng ai
Bởi vì đã bị gạt hoài
Dân làng mặc kệ chẳng ai giúp gì
Sói mặc tình tha cừu đi
Nhiều con cừu khác cũng thì thiệt thân.

Những kẻ nói dối nhiều lần
Chẳng ai tin được những lần về sau.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 5 năm 2021)

The Shepherd Boy And The Wolf
by Aesop

A Shepherd Boy tended his master's Sheep near a dark forest not far from the village. Soon he found life in the pasture very dull. All he could do to amuse himself was to talk to his dog or play on his shepherd's pipe.

One day as he sat watching the Sheep and the quiet forest, and thinking what he would do should he see a Wolf, he thought of a plan to amuse himself.

His Master had told him to call for help should a Wolf attack the flock, and the Villagers would drive it away. So now, though he had not seen anything that even looked like a Wolf, he ran toward the village shouting at the top of his voice, "Wolf! Wolf!"

As he expected, the Villagers who heard the cry dropped their work and ran in great excitement to the pasture. But when they got there they found the Boy doubled up with laughter at the trick he had played on them.

A few days later the Shepherd Boy again shouted, "Wolf! Wolf!" Again the Villagers ran to help him, only to be laughed at again.

Then one evening as the sun was setting behind the forest and the shadows were creeping out over the pasture, a Wolf really did spring from the underbrush and fall upon the Sheep.

In terror the Boy ran toward the village shouting "Wolf! Wolf!" But though the Villagers heard the cry, they did not run to help him as they had before. "He cannot fool us again," they said.

The Wolf killed a great many of the Boy's sheep and then slipped away into the forest.


Liars are not believed even when they speak the truth.

Also referred to as: Never cry "Wolf"!No comments

Powered by Blogger.