Header Ads

Công Án Thiền: 29 - Con Người Thực Của Vô Danh


Con Người Thực Của Vô Danh

Lâm Tế bảo đệ tử rằng
“Bên trong xác thịt các anh có người
Không mang danh phận ngoài đời
Ra vào xuất hiện bằng ngoài mặt kia
Nếu chưa gặp đợi chút đi
Người đó xuất hiện ngay thì nơi đây.”

Một đệ tử liền hỏi ngay
“Xin thầy cho biết người này là ai?”

Lâm Tế đến trước người này
Cầm áo lay gọi “Này, này, nói đi."

Người đệ tử chẳng hiểu gì
Lâm Tế tát mặt rồi thì nói ngay
“Thì ra anh vô danh này
Chẳng có một chút mảy may tốt nào."

Sống mà như trong chiêm bao
Vùi trong ảo tưởng vướng vào chấp mê
Kiến con người tỉnh thức kia
Chìm trong mê muội khó bề hiện ra
Cái tát, tiếng gọi để mà
Gọi người chân thật mau mà hiện thân.

Bùi Phạm Thành
Ngày 8 tháng 1 năm 2023

29. Con Người Thực Của Vô Danh

Lâm Tế bảo chúng đệ tử: “Trong máu thịt của các ông có một người vô danh, thường ra vào nơi cửa mặt. Ai chưa từng gặp, sẽ khám phá ra ngay trong giây phút.”

Một người hỏi: “Người vô danh này là ai?”

Đột nhiên Lâm Tế rời chỗ ngồi, bước xuống, nắm áo người đệ tử, kêu lên: “Nói, nói !”

Người đệ tử ngẩn ngơ không hiểu, Lâm Tế tát anh ta và nói: “Người vô danh này không có gì tốt cả.”


Kẻ không dạng, không màu (vô danh) sống trên thịt và máu là đã mâu thuẫn rồi. Vì không dạng, không màu nên người vô danh này đến và đi nơi nào cũng được. Nhưng Lâm Tế nói người vô danh này ra vào qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta thì là một sự mâu thuẫn xa hơn.

Khi người đệ tử hỏi: “Người vô danh này là ai?” 

Lâm Tế trả lời: “Tôi tưởng đây là một người vô danh thật sự, nhưng người này chỉ là người vừa chấp trước, vừa ảo tưởng mà thôi.”

Vì từ bi Lâm Tế đã cố gắng đánh thức các đệ tử đang mơ ngủ.


29. The True Man of No Title

Rinzai (臨濟義玄, Lin-chi I-hsuan, Rinzai Gigen, d. 867) once said to his monks, "A titleless man lives upon flesh and blood, going out or coming in through the gateways of your face. Those who have not witnessed this fact, discover it this minute!"

A monk stood up and asked, "Who is this titleless man?"

Rinzai suddenly came down from his seat, seized the monk by his robe, and exclaimed, "Speak! Speak!" 

The monk was dumbfounded, so Rinzai slapped him, saying, "This titleless man is good for nothing."

Aformless, colorless (titleless) man living upon flesh and blood is a contradiction in the first place. Since he is formless and colorless, this titleless man can come and go any place, but Rinzai says he comes and goes through your eyes, ears, nose, and senses — a further contradiction.

When the monk asks, "Who is this titleless man?”

Rinzai responds, in effect: "I thought this was the true man of no title, but he is nothing but an attached and deluded man after all."

Out of compassion, Rinzai tries hard to awaken the monks from their dreams.No comments

Powered by Blogger.