Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 119 - Rắn Và Chim Đại Bàng

Rắn Và Chim Đại Bàng

Một hôm Rắn đã thành công
Bất ngờ quấn chặt cổ con Đại Bàng
Không thể thoát hiểm dễ dàng
Đại Bàng đành chịu nằm ngang đất liền.

Người nông dân thấy cảnh trên
Đại Bàng cần giúp nên liền ra tay
Vội gỡ ngay con rắn này
Đại Bàng được cứu liền bay lên trời.

Con rắn tức giận không thôi
Nhưng không thể tấn công người nông dân
Rắn cắn bình nước bên hông
Nhả độc vào đó để mong trả thù.

Người nông dân trên đường về
Khát nước tìm đến bên lề suối trong
Lấy đầy bình nước vừa xong
Sẵn sàng để uống cho lòng dịu êm
Đại Bàng liền bay đến bên
Lấy bình nước độc đem liền dấu đi.

Chịu ơn trả lại một khi
Cứu người, người cứu ấy thì trả ơn.


Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

The Serpent And The Eagle
by Aesop

A Serpent had succeeded in surprising an Eagle and had wrapped himself around the Eagle's neck. The Eagle could not reach the Serpent, neither with beak nor claws. Far into the sky he soared trying to shake off his enemy. But the Serpent's hold only tightened, and slowly the Eagle sank back to earth, gasping for breath.

A Countryman chanced to see the unequal combat. In pity for the noble Eagle he rushed up and soon had loosened the coiling Serpent and freed the Eagle.

The Serpent was furious. He had no chance to bite the watchful Countryman. Instead he struck at the drinking horn, hanging at the Countryman's belt, and into it let fly the poison of his fangs.

The Countryman now went on toward home. Becoming thirsty on the way, he filled his horn at a spring, and was about to drink. There was a sudden rush of great wings. Sweeping down, the Eagle seized the poisoned horn from out his savior's hands, and flew away with it to hide it where it could never be found.


An act of kindness is well repaid.


No comments

Powered by Blogger.