Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 117 - Chuột và Voi

Chuột Và Voi

Một hôm Chuột đi trên đường
Nó là con Chuột vẫn thường tự cao
Bỗng nghe nhiều tiếng ồn ào
Chuột ta tìm đến xem nào chuyện chi.

Vua và tuỳ tùng đang đi
Voi vua đang cỡi trông thì đẹp thay
Cưỡi chung với vua hôm nay
Có Mèo và Chó là bầy thú cưng.

Diễn hành trên đường tưng bừng
Người dân đông đảo bên đường đứng xem
Mọi người đều lên tiếng khen
Ngưỡng mộ Voi khiến Chuột ghen tức lòng.

"Đồ ngu" Chuột hét lên rằng:
"Nhìn xem voi có thể bằng ta không
Voi vụng về chỉ to thân
Và da thì lại có phần nhăn nheo
Ta và voi cũng như nhau
Cũng tai, cũng mắt chớ đâu khác gì
Ta cũng quan trọng kém chi ..."
Chợt Chuột nhận thấy điều gì bất an.

Mèo của vua thì rõ ràng
Để ý đến Chuột dưới đường đứng xem
Chuột hiểu ra điều hiển nhiên
Nó không quan trọng ngang liền với voi.

Có thể giống ở bề ngoài
Tư cách phân biệt ai người đáng khen.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

The Rat And The Elephant
by Aesop

A Rat was traveling along the King's highway. He was a very proud Rat, considering his small size and the bad reputation all Rats have. As Mr. Rat walked along—he kept mostly to the ditch—he noticed a great commotion up the road, and soon a grand procession came in view. It was the King and his retinue.

The King rode on a huge Elephant adorned with the most gorgeous trappings. With the King in his luxurious howdah were the royal Dog and Cat. A great crowd of people followed the procession. They were so taken up with admiration of the Elephant, that the Rat was not noticed. His pride was hurt.

"What fools!" he cried. "Look at me, and you will soon forget that clumsy Elephant! Is it his great size that makes your eyes pop out? Or is it his wrinkled hide? Why, I have eyes and ears and as many legs as he! I am of just as much importance, and"—

But just then the royal Cat spied him, and the next instant, the Rat knew he was not quite so important as an Elephant.


A resemblance to the great in some things does not make us great.


No comments

Powered by Blogger.