Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 109 - Bò và Bánh Xe

Bò Và Bánh Xe

Đôi Bò đang kéo một xe
Đầy hàng trên một đường quê bùn lầy
Ra sức kéo chiếc xe này
Mệt nhọc nhưng chẳng một lời kêu than.

Bánh xe nhiệm vụ dễ dàng
Nhưng lại rên rỉ thở than lắm điều
Đôi Bò cố gắng bao nhiêu
Bánh xe thì lại càng nhiều than van
Khiến cho công việc trở nên
Khó khăn mỗi lúc càng thêm nhọc nhằn.

Bực mình Bò nói "Hãy câm,
Làm gì mà phải thở than lắm điều
Chúng tôi làm việc rất nhiều
Các bạn làm ít lắm điều than van."

Những kẻ luôn mồm thở than
Lại là những kẻ chẳng làm bao nhiêu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Oxen And The Wheels
by Aesop

A pair of Oxen were drawing a heavily loaded wagon along a miry country road. They had to use all their strength to pull the wagon, but they did not complain.

The Wheels of the wagon were of a different sort. Though the task they had to do was very light compared with that of the Oxen, they creaked and groaned at every turn. The poor Oxen, pulling with all their might to draw the wagon through the deep mud, had their ears filled with the loud complaining of the Wheels. And this, you may well know, made their work so much the harder to endure.

"Silence!" the Oxen cried at last, out of patience. "What have you Wheels to complain about so loudly? We are drawing all the weight, not you, and we are keeping still about it besides."


They complain most who suffer least.


No comments

Powered by Blogger.