Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 102 - Chuột và Chồn


Chuột Và Chồn

Có một con Chuột đói lòng
Cố tìm cách lọt vào trong giỏ này
Trong giỏ hạt bắp tràn đầy
Chuột phải cố lách thân gầy vào trong.

Rồi khi vào được bên trong
Ăn cho thỏa lúc đói lòng bấy lâu
Nhưng Chuột nào có biết đâu
Bụng phình to lớn ngõ hầu gấp ba
Bởi thế không thể chui qua
Khe hở lúc trước để mà vào trong
Bây giờ thì quá khó khăn
Chuột vừa than thở thêm phần lo âu
Bất chợt con Chồn từ đâu
Đi ngang qua đó hiểu sâu sự tình
"Này bạn với cái bụng phình
Vì ăn no quá thân hình nở ra
Kẽ hở nếu muốn chui qua
Thì thân hình bạn phải là như xưa
Xẹp bụng thì mới được vừa
Kẽ hở của giỏ để mà thoát thân."

Chữ rằng: "Tham thực cực thân"
Tham lam thì chỉ thêm phần khổ đau.

Bùi Phạm Thành
(ngày 6 tháng 5 năm 2021)

The Mouse And The Weasel
by Aesop

A little hungry Mouse found his way one day into a basket of corn. He had to squeeze himself a good deal to get through the narrow opening between the strips of the basket. But the corn was tempting and the Mouse was determined to get in. When at last he had succeeded, he gorged himself to bursting. Indeed he he became about three times as big around the middle as he was when he went in.

At last he felt satisfied and dragged himself to the opening to get out again. But the best he could do was to get his head out. So there he sat groaning and moaning, both from the discomfort inside him and his anxiety to escape from the basket.

Just then a Weasel came by. He understood the situation quickly.

"My friend," he said, "I know what you've been doing. You've been stuffing. That's what you get. You will have to stay there till you feel just like you did when you went in. Good night, and good enough for you."

And that was all the sympathy the poor Mouse got.

Greediness leads to misfortune.


No comments

Powered by Blogger.