Header Ads

Công Án Thiền: 12 - Văn Thù Vào Cửa


Văn Thù Vào Cửa

Một ngày Văn Thù đứng ngoài
Phật lên tiếng gọi ông vào bên trong
Văn Thù lên tiếng nói rằng:
“Không ở ngoài cửa thì không phải vào?"

Cửa là nơi để ra vào
Là vật chia cách trong ngoài đôi nơi.
Thế giới Phật chỉ một thôi
Chân lý có ở khắp nơi chốn nào.
Phật gọi Văn Thù hãy vào
Là có ý thử hiểu sao việc này
Văn Thù trả lời đúng thay
Chân lý chẳng có trong hay bên ngoài.
Thế nhưng đối với con người
Cửa ấy luôn có đồng thời mở toang
Nhưng vào thì không dễ dàng
Phải tự cố gắng tìm đường vào trong.

Bùi Phạm Thành
Ngày 24 tháng 12 năm 202212. Văn Thù Vào Cửa

Một ngày, Văn Thù đứng ở ngoài cửa. Đức Phật gọi ông:
- Văn Thù, Văn Thù, sao không vào trong này?

Văn Thù trả lời:
- Con không thấy mình ở bên ngoài, sao lại phải vào?

Trong công án này, câu hỏi quan trọng là “cửa là gì?” Bình thường cửa là nơi vào hay ra. Nó chia ra bên trong và bên ngoài. Nhưng ở trong thế giới của Phật pháp thì không có trong, ngoài. Chân lý thì thường tại và phổ quát. 

Khi Đức Phật bảo Văn Thù (tượng trưng cho trí tuệ) vào cửa, là Phật muốn xét xem sự hiểu biết của Văn Thù như thế nào. Câu trả lời của Văn Thù chứng tỏ rằng không có cửa trong thế giới của Chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, như thế, ông ta không ở bên ngoài.

Tuy nhiên, nhân loại cảm thấy có một cái cửa. Nhưng đó là cửa không có cánh cửa, rất khó vào, mặc dù lúc nào cũng rộng mở! Cửa không cánh cửa có rất nhiều, nhiều như người. Mỗi người phải đi qua ngưỡng cửa của chính mình.


12. Manjusri Enters the Gate

One day as Manjusri (文殊師利) stood outside the gate, the Buddha called to him, "Manjusri, Manjusri, why do you not enter?" 

Manjusri replied, "I do not see myself outside. Why enter?"

The important question in this koan is "what is the gate?" Normally a gate is something through which one enters or exits. It divides the inside from the outside. But in the world of Dharma, or Truth, there is no inside or outside; the truth is immanent and universal. 

When the Buddha asked Manjusri (symbol of wisdom) to enter the gate, he was testing Manjusri's understanding. Manjusri replied, in effect, that there is no gate in the world of Truth. Truth is everywhere; he was not outside it. 

But still, humankind feels that there is a gate. But it is a gateless gate and hard to enter, even though it stands wide open all the time! The gateless gates are numerous—as many as there are people. Each must enter through his own gate.2 comments :

 1. Phật pháp cao siêu nhưng cũng đơn giản. Chân lý ở khắp nơi,mỗi người là một cánh cửa không có bên trong,bên ngoài, phải chăng đó là sắc sắc không không. Cám ơn tác giả BPT phổ thành thơ, giúp người đọc dễ hiểu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn quý vị. Giúp được một người là niềm vui lớn của người kể chuyện. Chúc quý vị an lành.
   BPT

   Delete

Powered by Blogger.