Header Ads

Người Ở Lại "Charlie"


The Ones Who Stayed At "Charlie"

(Translation: Le Van Me & John J. Duffy)

Oh you! The ones who stayed at "Charlie".
Oh you! The ones who died in battle.
Yes, you are the nation's newest heroes.
You were the bravest of the brave.
We mourn your passing with sorrow.
Yes you, the ones who stayed at "Charlie".
Oh yes, you are now with heaven's angels.
Oh yes, you are a warrior returning home.
Only now we cry our tears of sorrow.
The day you departed, you said "Goodbye".
You left your home one last time.
Your footfalls are no longer heard.
Your absence is felt by all of us.
We mourn you with white headbands.
Your lonely children cry in sadness.
Your widow dreams of you at night.
We know the names of DakTo, Krek, Snoul,
windy Khe Sanh, and the moonlite Laos.
"Charlie" is not a Vietnamese name place.
Oh you, you stayed at "Charlie",
Just stayed at "Charlie".
"Charlie", we didn't know that name before.
You, you, will you miss the monsoon rains?
You, you, will you remember the colors of the
forest?
Oh! Have you arrived at your destination?
Forever! We will love you forever!
My warrior who will not return,
I say one more time, one more time,
I say goodbye to you on "Charlie".
I say one more time, one more time,
I say goodbye to you on "Charlie".
I will remember you forever
As I talk to my warrior gone to heaven.

Người Ở Lại “Charlie"

(Trần Thiện Thanh)

Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần này chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng
Này anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quý
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý
Một lần gẫy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay

ĐK:
Ngày anh đi, anh đi
Anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh?
Đợi anh về
Chỉ còn trơ vầng trán đứa bé thơ,
tấm khăn sô bơ vơ
Người góa phụ cầu được sống trong mơ
Toumorong, Dakto, Krek, Snoul
Ôi Dambe, Đức Cơ, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mù, đêm Hạ Lào thức sâu
Anh! Cũng anh vừa ở lại một mình,
vừa ở lại một mình
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị
thành.
Anh! Anh! Nhớ anh trời làm cơn bão
Anh! Anh! Tiếc anh chiều rừng thay áo
Ôi! Vết đau nào đưa anh đến
Ngàn đời của tiếc thương
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn.
Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Charlie
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi.


Chú thích:

Trích trong tập thơ "Trận Chiến Trên Căn Cứ Hoả Lực Charlie" 


3 comments :

  1. TỔ QUỐC GHI ƠN

    ReplyDelete
  2. Bi hùng ca! Anh hùng ca!

    ReplyDelete
  3. Bi hùng ca! Anh hùng ca! Mãi mãi ghi danh...

    ReplyDelete

Powered by Blogger.