Header Ads

Đòn Thù Chính Trị


Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.

Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.

Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn!

Bùi Giáng (?)
Đánh cho Trump đổ Mỹ nhào
Đánh cho chết mẹ kiều bào Việt Nam.

Đánh cho săng đắt như vàng
Đánh cho mua trứng xếp hàng cả cây.

Đánh cho dập mặt dập mày
Đảng Cộng Hoà đó một ngày phải tan.

Đánh cho tị nạn Việt Nam
Đem tiền dâng đảng sẵn sàng nhận cho.

Đánh cho mở cửa tự do
Mỗi ngày biên giới nhào vô triệu người.

Đánh cho dở khóc dở cười
Chính trị làm chủ con người ngựa trâu.

Đánh cho lệ thuộc thằng Tàu
Cả nhà tổng thống cùng nhau chia đồng.

Đánh cho dòng giống Tiên Rồng
Chạy trời không khỏi dẫu trong xứ người.

Đánh cho người Việt khắp nơi
Trong nước, ngoài nước cũng đời lưu vong.

Đánh cho nòi giống Lạc Hồng
Thằng Tàu sẽ bắt mang gông mang cùm.

Đánh cho cả nước chết chùm
Đánh cho nước Mỹ khốn cùng mai sau.

Đánh cho chẳng dám đi bầu
Để Con Lừa đó đứng đầu kéo đi.

Đánh vùi đánh dập đến khi
Gọi nhau "nị, ngộ" ấy thì mới thôi.

Đánh dưới đất, đánh trên trời
Năm châu, bốn biển đánh thôi chẳng chừa.

Đánh thế mà đã sợ chưa
Nếu còn hó hé đảng Lừa đánh thêm.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 3 tháng 4 năm 2023)


Chú thích:

Có người bạn gửi bài thơ, bên trái, hỏi tôi "Có phải là thơ của ông Bùi Giáng viết hay không?"

Tôi trả lời "Không rõ lắm. Chỗ nói thế này, nơi nói thế khác, có người lại nói rằng chỉ có hai câu đầu

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

là của ông Bùi Giáng, các câu tiếp theo đã được 'dân oan', theo thời gian, tuần tự thêm vào. Cái khó là ông Bùi Giáng thì đã quy tiên, nên chẳng biết hỏi ai, thế cho nên đánh dấu hỏi sau tên ông là thế."

Tuy nhiên, tôi dám bảo đảm rằng bài bên phải là của ông Bùi Phạm Thành, chỉ ngẫu nhiên cùng họ Bùi, chứ chẳng có bà con thân thuộc gì với ông Bùi Giáng kia cả.


2 comments :

 1. Tuyệt vời bác Thành ơi. Sự kiện rất mới. Bài bác viết mang tình cảm dân Việt tôn trọng lệ phải, nhưng đã giữ nguyên khẩu khí thầy Bùi Giáng.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn bác đã lưu lại chút tình.

   Ngày xưa Bùi Giáng thốt lời
   “Còn hai con mắt khóc người một con.”
   Ngày nay nhìn chuyện nước non
   Chuyện người hải ngoại khóc mòn cả hai.
   (BPT)

   Delete

Powered by Blogger.