Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 100 - Khỉ và Cá Heo


Khỉ Và Cá Heo

Chuyện xứ Hy Lạp ngày xưa
Tàu chìm, cứu vớt là nhờ Cá heo
Người Hy Lạp hay mang theo
Khỉ, Chó du lịch cùng theo bên người.

Thấy một con Khỉ đang bơi
Cá Heo cũng tưởng là người đấy thôi
Để Khỉ leo lên lưng ngồi
Cá Heo cõng Khỉ để bơi vào bờ.

Cá Heo hỏi: "Bạn chắc là
Dân vùng nổi tiến gọi là Athens."
Tự hào, Khỉ nói: "Dĩ nhiên
Gia đình tôi thuộc giới quyền cao sang."

Cá rằng: "Như thế bạn thường
Ghé thăm Piraeus thường xuyên hẳn là."
Khỉ rằng: "Đúng vậy bạn à
Tôi với Piraeus chính là bạn thân."

Cá Heo tưởng mình nghe lầm
Quay đầu lại để nhìn gần xem ai
Mới hay không phải là người
Chỉ là con Khỉ nói lời dối gian.

Không thêm một lời hỏi han
Cho con Khỉ đó lo toan một mình
Cá Heo lặn xuống thình lình
Cho Khỉ chới với một mình tự bơi
Cá Heo quay lại tìm người
Để mà cứu giúp loài người tốt hơn.

Với kẻ giả dối luôn mồm
Trước sau gì cũng là phường dối gian.

Bùi Phạm Thành
(ngày 28 tháng 4 năm 2021)

Piraeus: Thành phố ven biển của Hy Lạp có từ thời cổ đại, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ngày nay, hải cảng Piraeus đứng hàng thứ 2 trên thế giới.

The Monkey And The Dolphin
by Aesop

It happened once upon a time that a certain Greek ship bound for Athens was wrecked off the coast close to Piraeus, the port of Athens. Had it not been for the Dolphins, who at that time were very friendly toward mankind and especially toward Athenians, all would have perished. But the Dolphins took the shipwrecked people on their backs and swam with them to shore.

Now it was the custom among the Greeks to take their pet monkeys and dogs with them whenever they went on a voyage. So when one of the Dolphins saw a Monkey struggling in the water, he thought it was a man, and made the Monkey climb up on his back. Then off he swam with him toward the shore.

The Monkey sat up, grave and dignified, on the Dolphin's back.

"You are a citizen of illustrious Athens, are you not?" asked the Dolphin politely.

"Yes," answered the Monkey, proudly. "My family is one of the noblest in the city."

"Indeed," said the Dolphin. "Then of course you often visit Piraeus."

"Yes, yes," replied the Monkey. "Indeed, I do. I am with him constantly. Piraeus is my very best friend."

This answer took the Dolphin by surprise, and, turning his head, he now saw what it was he was carrying. Without more ado, he dived and left the foolish Monkey to take care of himself, while he swam off in search of some human being to save.


One falsehood leads to another.


No comments

Powered by Blogger.