Header Ads

Công Án Thiền: 10 - Không Râu


Không Râu

Đạt Ma từ Ấn sang Tàu
Trong hình luôn có bộ râu xồm xoàm.
Hoà An thắc mắc hỏi rằng
“Tại sao ông ấy một cằm đầy râu?"

Con người ta dù ở đâu
Nhìn người chỉ thấy trước sau bề ngoài
Mang hình ảnh đó suốt đời
Mỗi khi nhắc nhở về người kia thôi.
Bỏ đi khái niệm về người
Có râu, không có, cũng người này thôi
Bỏ đi khái niệm bề ngoài
Có râu, không có, cũng thời Đạt Ma.

Bùi Phạm Thành
Ngày 24 tháng 12 năm 2022

10.  Không râu.

Hoà An phàn nàn khi thấy bức tranh vẽ Bồ Đề Đạt Ma rậm râu: “Sao ông này lại không thể không có hàm râu?”

Bồ Đề Đạt Ma, một người Ấn Độ mang Thiền từ Ấn Độ sang nước Tàu vào thế kỷ thứ sáu, luôn luôn có hình ảnh là một người có hàm râu rậm. Khi nói về Đạt Ma, Phật, hay Chúa, lập tức chúng ta có khái niệm về những vị này ngay lập tức. Chúng ta là nạn nhân của khái niệm. Bời sự từ chối khái niệm về hình dạng, Hoà An đã đưa chúng ta vượt qua nhị nguyên, giữa rậm râu và không râu để thấy Bồ Đề Đạt Ma thật sự.


10.  No Beard

Wakuan (Huo-an Shih-t'i, Wakuan Shitai, 1108-1179) complained when he saw a picture of bearded Bodhidharma, “Why hasn’t that fellow a beard?”

Bodhidharma, the Hindu who brought Zen to China from India in the sixth century, is always depicted with a heavy beard. When we say "Bodhidharma" we immediately conceptualize him. If we say "Buddha" we conceptualize the Buddha. If we say "Christ" we conceptualize Christ. We make ourselves victims of concepts. By refuting appearance, Wakuan invites us to go beyond the duality of beard and no-beard and see the real Bodhidharma.No comments

Powered by Blogger.