Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 96 - Người Keo Kiệt


Người Keo Kiệt

Một kẻ keo kiệt hơn người
Chôn giấu vàng ở một nơi góc vườn
Ngày ngày anh ta vẫn thường
Đào lên để đếm xem còn đủ chăng.

Anh ta đi lại nhiều lần
Có một tên trộm dần dần hiểu ra
Rồi thì một đêm trộm ta
Đào lên lấy cả thế là còn đâu.

Người keo kiệt ngày hôm sau
Biết vàng đã mất, lòng đau vô cùng
Vò đầu, nước mắt tuôn dòng
Một người nghe thấy đến gần hỏi han.

Người keo kiệt giọng thở than:
"Có kẻ đào trộm lấy vàng của tôi."

Nghe qua khách mới ngỏ lời:
"Vàng sao không giữ một nơi trong nhà
Khi cần mua sắm thế là
Có vàng ngay đó để mà dùng ngay."

Người keo kiệt giọng gắt gay:
"Vàng này tôi chẳng đụng tay tiêu sài
Mua sắm, chẳng có điều này
Vàng này tôi vẫn giữ ngày giữ đêm."

Khách cầm cục đá lớn lên
Vứt ngay xuống hố: "Lấp liền đi anh
Có vàng chôn giấu như anh
Khác gì cục đá để dành mà chi."

Nhiều tiền chẳng nghĩa lý gì
Keo kiệt, tiền bạc khác gì đá đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 26 tháng 4 năm 2021)

The Miser
by Aesop

A Miser had buried his gold in a secret place in his garden. Every day he went to the spot, dug up the treasure and counted it piece by piece to make sure it was all there. He made so many trips that a Thief, who had been observing him, guessed what it was the Miser had hidden, and one night quietly dug up the treasure and made off with it.

When the Miser discovered his loss, he was overcome with grief and despair. He groaned and cried and tore his hair.

A passerby heard his cries and asked what had happened.

"My gold! O my gold!" cried the Miser, wildly, "someone has robbed me!"

"Your gold! There in that hole? Why did you put it there? Why did you not keep it in the house where you could easily get it when you had to buy things?"

"Buy!" screamed the Miser angrily. "Why, I never touched the gold. I couldn't think of spending any of it."

The stranger picked up a large stone and threw it into the hole.

"If that is the case," he said, "cover up that stone. It is worth just as much to you as the treasure you lost!"


A possession is worth no more than the use we make of it.


No comments

Powered by Blogger.