Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 95 - Con Chó Xấu Tánh


Con Chó Xấu Tánh

Một con chó tánh xấu xa
Chủ buộc khúc gỗ để mà giữ yên
Không cho phá phách làm phiền
Khách thăm, cùng với lánh giềng xung quanh.

Con chó thì lại vênh vênh
Tự hào khúc gỗ treo trên cổ mình
Ồn ào kéo đi loanh quanh
Như thể cố ý khoe khoang với đời.

Một con chó quen ngỏ lời:
"Này bạn, tôi có một lời thẳng ngay
Đừng để ai thấy cảnh này
Chó đeo khúc gỗ, biết ngay đấy mà
Là một con chó xấu xa
Bạn biết xấu hổ nghĩa là gì không?"

Tiếng xấu nào ai mà cần
Tiếng tốt thì mới được phần danh thơm.

Bùi Phạm Thành
(ngày 26 tháng 4 năm 2021)

The Mischievous Dog
by Aesop

There was once a Dog who was so ill-natured and mischievous that his Master had to fasten a heavy wooden clog about his neck to keep him from annoying visitors and neighbors. But the Dog seemed to be very proud of the clog and dragged it about noisily as if he wished to attract everybody's attention. He was not able to impress anyone.

"You would be wiser," said an old acquaintance, "to keep quietly out of sight with that clog. Do you want everybody to know what a disgraceful and ill-natured Dog you are?"


Notoriety is not fame.


No comments

Powered by Blogger.