Header Ads

Truyện Cổ Tích: Mèo Lại Hoàn Mèo


Mèo Lại Hoàn Mèo

Ngày xưa một ông nuôi mèo
Nghĩ rằng nó thuộc loại mèo khôn ngoan
Cho rằng khôn nhất trần gian
Đặt tên "Trời" để xóm làng biết danh.

Một hôm người khách đến thăm
Thấy lạ nên mới hỏi rằng: "Tại sao
Tên 'Trời' nghe lạ biết bao
Giải thích cho rõ thế nào nên tên."

Rằng: "Trời do tôi đặt nên
Vì chẳng gì thể ở trên được Trời."

Khách rằng: "Mây che được Trời"
Người rằng: "Ta đổi tên Trời thành Mây."

Khách rằng: "Gió thổi Mây bay"
Người rằng: "Lại gọi con này Gió thôi."

Khách rằng: "Thành cản gió rồi"
Người rằng: "Lại đổi tên thôi là Thành."

Khách rằng: "Chuột khoét được Thành"
Người rằng: "Thì đổi tên thành Chuột thôi."

Khách rằng: "Mèo bắt chuột rồi"
Người rằng: "Mèo lại, thế thôi, hoàn Mèo."

Bùi Phạm Thành
(ngày 2 tháng 6 năm 2021)Kể theo: Truyện Cổ Nước Nam - Quyển 1
Của Ôn Như Nguyễn Văn NgọcNo comments

Powered by Blogger.