Header Ads

Về Bên Suối Tịnh


Nhạc phẩm: Về Bên Suối Tịnh
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Hát: Tâm Thư

Hàng Thông vút thẳm chọc trời
Chiều về tĩnh lặng, ngó đời bon chen
Lắng lòng nghe tiếng Kinh Hiền
Là đây cảnh tịnh giữa miền phù du,

Không Tu, cũng gọi là tu.
Một chiều vút cánh thiên thu mộng đời
Nhà ta ở giữa tầng trời
Có hồ Sen tịnh, Chim vui hót mừng ...

Cầu xin Nguyện Ước viên dung
Làm Mây Tịnh Độ thong dong tháng ngày
Nghe Hương Bát Nhã tràn đầy
Dòng thơm tịnh thủy Suối Mây Hoa Cười !

Nắng trên đồi, nắng thảnh thơi,
VỀ BÊN SUỐI TỊNH. Ngát Thời Kinh Hoa !
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA !
Nắng Bồ Đề trải hằng sa Suối Nguồn ...

Trầm Dâng Hương... Trầm Dâng Hương !
Vi Diệu Hương! Vi Diệu Hương !
 
Tuệ NgaNo comments

Powered by Blogger.