Header Ads

101 Truyện Thiền: 97 - Dạy Điều Quan Trọng Nhất


97. Dạy Điều Quan Trọng Nhất

Ngày xưa ở bên Nhật
Người ta dùng lồng đèn
Để soi đường mà đi
Bằng ánh sáng ngọn nến.

Có một người bị mù
Thăm bạn một đêm kia
Bạn khuyên hãy cầm đèn
Để soi đường đi về

Người mù mới nói rằng
“Trời bên ngoài sáng tỏ
Hay như mực tối đen
Với tôi giống nhau cả.”

Người bạn giải thích rằng
“Nên cần đèn soi sáng
Để người khác nhìn thấy
Khỏi va chạm vào bạn.”

Cầm đèn trên đường về
Đi chưa được bao xa
Đã bị một người khác
Đâm sầm vào anh ta. 

Người mù lên tiếng trách:
“Này anh kia có thấy
Ánh sáng đèn của ta
Soi đường đi không vậy."

Người kia trả lời rằng:
“Con đường thật tối tăm
Ngọn nến bạn đã tắt
Bạn có biết hay chăng.”

              oOo

Hãy tự mình thắp đuốc
Soi đường để mà đi
Không biết đuốc cháy, tắt
Thì có ích lợi gì.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 31 tháng 5, 2020)

Thời xưa ở Nhật, người ta dùng lồng đèn làm bằng tre và giấy với đèn cầy bên trong. Một người mù đến thăm bạn vào một đêm và được người bạn đưa cho một lồng đèn để soi đường về.

“Tôi không cần lồng đèn,” anh mù nói. “Với tôi thì tối hay sáng cũng vậy thôi.”

“Tôi biết anh không cần lồng đèn để thấy đường,” bạn của anh trả lời, “nhưng nếu anh không có đèn, người ta có thể đụng vào anh. Anh nên cầm lấy.”

Anh mù cầm lồng đèn đi, chỉ được một quãng ngắn là đã có ai đó đâm sầm vào anh. “Nhìn đường mà đi!” anh mù mắng người kia. “Anh không thấy cái lồng đèn này sao?”

Người kia trả lời “Anh bạn ơi, cây đèn cầy của anh cháy hết rồi.”

Teaching the Ultimate

In early times in Japan, bamboo-and-paper lanterns were used with candles inside. A blind man, visiting a friend one night, was offered a lantern to carry home with him.

“I do not need a lantern,” he said. “Darkness or light is all the same to me.”

“I know you do not need a lantern to find your way,” his friend replied, “but if you don’t have one, someone else may run into you. So you must take it.”

The blind man started off with the lantern and before he had walked very far someone ran squarely into him. “Look out where you are going!” he exclaimed to the stranger. “Can’t you see this lantern?”

“Your candle has burned out, brother,” replied the stranger.No comments

Powered by Blogger.