Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 81 - Chim Sơn Ca Mẹ Và Lũ Con


Chim Sơn Ca Mẹ Và Lũ Con

Trong một cánh đồng lúa non
Sơn Ca làm tổ nuôi con một đàn
Ngày qua, chim lớn, lúa vàng
Lúa cũng đã chín sẵn sàng gặt thôi.

Người nông dân bảo con trai:
"Lúa giờ đã chín nay mai gặt rồi
Bạn bè, hàng xóm ta mời
Cùng nhau góp sức mỗi người một tay."

Đám chim non nghe lời này
Nếu họ gặt lúa vào ngày hôm sau
Phải dời đi cho thật mau
Mẹ về chúng kể từng câu rõ ràng.

Chim Mẹ khuyên "Chẳng vội vàng
Họ mời hàng xóm, họ hàng, bà con
Chuyện này chắc chắn chẳng xong
Chúng ta chẳng sợ, không cần đi đâu."

Thế rồi vài ngày hôm sau
Lúa đã quá chín bắt đầu rụng rơi
Người nông dân nói: "Vậy thôi
Không chờ ai nữa, ngài mai gặt liền."

Mẹ về, chim kể lời trên
Chim Mẹ nói: "Phải đi liền chiều nay
Chính họ sẽ gặt lúa này
Thì không chậm trễ một ngày nào đầu."

Thế là buổi sáng hôm sau
Người nông dân với con mau ra đồng
Sau khi lúa gặt đã xong
Tìm thấy cái tổ trống không giữa trời.

Mới hay nhiều việc trên đời
Nếu mình tự giúp việc thời dễ xong.

Bùi Phạm Thành
(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

The Lark And Her Young Ones
by Aesop

A Lark made her nest in a field of young wheat. As the days passed, the wheat stalks grew tall and the young birds, too, grew in strength. Then one day, when the ripe golden grain waved in the breeze, the Farmer and his son came into the field.

"This wheat is now ready for reaping," said the Farmer. "We must call in our neighbors and friends to help us harvest it."

The young Larks in their nest close by were much frightened, for they knew they would be in great danger if they did not leave the nest before the reapers came. When the Mother Lark returned with food for them, they told her what they had heard.

"Do not be frightened, children," said the Mother Lark. "If the Farmer said he would call in his neighbors and friends to help him do his work, this wheat will not be reaped for a while yet."

A few days later, the wheat was so ripe, that when the wind shook the stalks, a hail of wheat grains came rustling down on the young Larks' heads.

"If this wheat is not harvested at once," said the Farmer, "we shall lose half the crop. We cannot wait any longer for help from our friends. Tomorrow we must set to work, ourselves."

When the young Larks told their mother what they had heard that day, she said:

"Then we must be off at once. When a man decides to do his own work and not depend on any one else, then you may be sure there will be no more delay."

There was much fluttering and trying out of wings that afternoon, and at sunrise next day, when the Farmer and his son cut down the grain, they found an empty nest.


Self-help is the best help.


No comments

Powered by Blogger.