Header Ads

101 Truyện Thiền: 93 - Thiền Của Người Kể Chuyện


93. Thiền Của Người Kể Chuyện

Encho là một người
Kể chuyện rất có tài
Những chuyện tình anh kể
Làm rung động lòng người.

Những câu chuyện chiến tranh
Người nghe có cảm tưởng
Họ đang thực sự ở
Ngay trên bãi chiến trường.

Anh gặp Yamaoka
Một cư sĩ đắc đạo
Muốn được nghe anh kể
Chuyện Cậu Bé Vườn Đào.

Yamaoka nói rằng:
“Ngày xưa tôi còn bé
Rất thích chuyện bé Đào
Do mẹ tôi vẫn kể

Và mỗi lần như thế
Khi mẹ tôi kể chuyện
Là tôi ngủ thiếp đi
Ở giữa của câu chuyện

Nếu anh có thực tài
Thì hãy kể cho tôi
Như mẹ tôi đã kể
Khi tôi còn ấu thời."

Encho không dám thử
Xin có một thời gian
Để có thể nghiên cứu
Và chuẩn bị sẵn sàng.

Vài tháng sau gặp lại
Encho mới xin thưa:
“Hãy nghe tôi kể chuyện
Như mẹ ông ngày xưa.”

Yamaoka nói rằng:
“Tôi không có thì giờ 
Hãy để đến khi khác
Xin anh hãy gắng chờ.”

Encho rất thất vọng
Về nhà nghiên cứu thêm
Về câu chuyện Bé Đào
Để có dịp kể chuyện.

Yamaoka từ chối
Nghe kể chuyện nhiều lần
Mỗi khi Encho kể
Đều nói: “Kể chưa giống.“

Để rồi năm năm sau
Encho mới có thể
Kể chuyện nghe thật giống
Mẹ Yamaoka kể.

Sử dụng phương pháp này
Yamaoka đã truyền
Đến cho anh Encho
Một kiến thức về thiền.

            oOo

Học thiền phải chuyên cần
Phải chú tâm suy nghĩ
Không vội vàng hấp tấp
Mới hiểu thiền cặn kẽ.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 30 tháng 5, 2020)

Encho là người kể chuyện rất nổi tiếng. Những truyện tình anh kể làm rung động con tim của người nghe. Khi anh kể truyện chiến tranh, người nghe có cảm tưởng như là họ đang ở trên bãi chiến trường.

Ngày nọ Encho gặp Yamaoka Tesshu, một cư sĩ gần như đã trở thành bậc thầy về Thiền. Yamaoka nói “Tôi biết anh là người kể chuyện hay nhất trong nước và anh làm người ta khóc hay cười khi anh muốn. Vậy hãy kể cho tôi nghe truyện Cậu Đào (*) mà tôi rất thích. Hồi còn bé tôi hay nằm ngủ bên cạnh mẹ, và mẹ tôi hay kể cho tôi nghe huyền thoại đó. Vào khoảng giữa chuyện tôi hay ngủ thiếp đi. Anh hãy kể lại cho tôi nghe như là mẹ tôi đã kể.”

Encho không dám thử. Anh xin một thời gian để nghiên cứu. Vài tháng sau anh đến gặp Yamaoka và nói: “Cho tôi cơ hội để kể chuyện cho anh.”

“Để khi khác đi,” Yamaoka trả lời.

Encho rất thất vọng. Anh nghiên cứu thêm và thử lại lần nữa. Yamaoka từ chối anh nhiều lần. Khi Encho bắt đầu nói Yamaoka liền chận lại và nói: “Anh chưa kể giống mẹ tôi.”

Encho tốn mất 5 năm để có thể kể cho Yamaoka chuyện huyền thoại như mẹ Yamaoka đã kể cho anh.

Bằng cách này, Yamaoka đã truyền Thiền cho Encho.

(*) Cậu Đào: Chuyện cổ tích của Nhật về một cậu bé tên Momotarō sinh ra từ một quả đào lớn.

Storyteller’s Zen

Encho was a famous storyteller. His tales of love stirred the hearts of his listeners. When he narrated a story of war, it was as if the listeners themselves were in the field of battle.

One day Encho met Yamaoka Tesshu, a layman who had almost embraced the masterhood of Zen. “I understand,” said Yamaoka, “you are the best storyteller in our land and that you make people cry or laugh at will. Tell me my favorite story of the Peach Boy. When I was a little tot I used to sleep beside my mother, and she often related this legend. In the middle of the story I would fall asleep. Tell it to me just as my mother did.”

Encho dared not attempt this. He requested time to study. Several months later he went to Yamaoka and said: “Please give me the opportunity to tell you the story.”

“Some other day,” answered Yamaoka.

Encho was keenly disappointed. He studied further and tried again. Yamaoka rejected him many times. When Encho would start to talk Yamaoka would stop him, saying: “You are not yet like my mother.”

It took Encho five years to be able to tell Yamaoka the legend as his mother had told it to him.

In this way, Yamaoka imparted Zen to Encho.No comments

Powered by Blogger.