Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 80 - Dê Non Và Chó Sói


Dê Non Và Chó Sói

Dê non có tánh nói càn
Một hôm không được theo đàn đi ăn
Để tránh nguy hiểm đến thân
Người chăn dê để nó trên nóc chuồng.

Đứng trên cao, nhìn xuống đường
Thấy con chó Sói chắc đương kiếm mồi
Dê con chế nhạo đủ lời
Từ câu mắng chửi đến lời cua cay.

Sói rằng: "Nói thực cho hay
Những lời nói đó ta đây chẳng màng
Ở trên cao, nói dễ dàng
Nhưng có dám nói dưới đàng này chăng?"

Chớ nên hùng hổ nói năng
Ở một chỗ nọ, ngậm tăm chỗ này.

Bùi Phạm Thành
(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

The Kid And The Wolf 
by Aesop

A frisky young Kid had been left by the herdsman on the thatched roof of a sheep shelter to keep him out of harm's way. The Kid was browsing near the edge of the roof, when he spied a Wolf and began to jeer at him, making faces and abusing him to his heart's content.

"I hear you," said the Wolf, "and I haven't the least grudge against you for what you say or do. When you are up there it is the roof that's talking, not you."


Do not say anything at any time that you would not say at all times.


No comments

Powered by Blogger.