Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 76 - Thỏ Và Đôi Tai Của Nó


Thỏ Và Đôi Tai Của Nó

Sư Tử bắt Dê để ăn
Nhưng bị thương bởi sừng đâm vào người
Sư Tử tức giận ngập trời
Phải đuổi cho hết các loài này đi.

Sư Tử ra lệnh tức thì
Hai mươi bốn tiếng phải đi khỏi rừng
Tất cả giống thú có sừng
Phải đi ra khỏi khu rừng này ngay.

Thú có sừng sợ hãi thay
Thu dọn đồ đạc rời ngay khu rừng
Con Thỏ dẫu chẳng có sừng
Kinh hoàng cũng đến trong cùng giấc mơ.

Bình minh sáng sớm tinh mơ
Nhìn bóng, Thỏ mới không ngờ đôi tai
Giống như một cặp sừng dài
Với cặp sừng đó mạng thời khó yên.

Thu dọn đồ đạc nhanh lên
Thỏ chào con Dế, bạn hiền gần bên:
"Chào bạn, tôi phải đi liền
Hiểm nguy thì phải tránh liền một khi
Sư Tử thấy tai tôi thì
Tưởng là sừng, vậy còn gì mạng tôi
Cho dù giải thích ngàn lời
Sư Tử cũng chẳng tha tôi, uổng đời."

Chỉ cần lý do nhỏ thôi
Kẻ thù lấy cớ để rồi tấn công.

Bùi Phạm Thành
(ngày 20 tháng 4 năm 2021)

The Hare And His Ears
by Aesop

The Lion had been badly hurt by the horns of a Goat, which he was eating. He was very angry to think that any animal that he chose for a meal, should be so brazen as to wear such dangerous things as horns to scratch him while he ate. So he commanded that all animals with horns should leave his domains within twenty-four hours.

The command struck terror among the beasts. All those who were so unfortunate as to have horns, began to pack up and move out. Even the Hare, who, as you know, has no horns and so had nothing to fear, passed a very restless night, dreaming awful dreams about the fearful Lion.

And when he came out of the warren in the early morning sunshine, and there saw the shadow cast by his long and pointed ears, a terrible fright seized him.

"Goodby, neighbor Cricket," he called. "I'm off. He will certainly make out that my ears are horns, no matter what I say."


Do not give your enemies the slightest reason to attack your reputation.

Your enemies will seize any excuse to attack you.


No comments

Powered by Blogger.