Header Ads

101 Truyện Thiền: 88 - Làm Sao Để Viết Một Bài Thơ Tàu


88. Làm Sao Để Viết Một Bài Thơ Tàu

Có người nêu câu hỏi
Với thi sĩ người Nhật
Làm sao làm thơ Tàu
Cho đúng với niêm luật.

Thi sĩ giải thích rằng:
“Thơ tứ tuyệt bốn câu
Câu đầu gọi là khởi
Câu thừa nối tiếp sau
Câu ba là chuyển ý
Câu bốn hợp cùng nhau.”

Bài hát Nhật phổ thông
Diễn tả rõ điều này:

“Hai cô gái bán lụa
Mười tám và hai mươi
Lính giết người bằng kiếm
Họ dùng mắt giết người.”

            oOo

Làm thơ phải theo luật
Cũng giống như học thiền
Học thiền thì cũng phải
Giữ giới luật cho nghiêm.

Bài hát trong dân gian
Sắc đẹp và gươm đao
Cũng có thể giết người
Nguy hiểm khác gì nhau.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 17 tháng 5, 2020)

Một thi sĩ nổi tiếng của Nhật được hỏi làm thế nào để làm một bài thơ Tàu.

Thi sĩ giải thích “Thơ Tàu (Tứ Tuyệt) thường có 4 câu. Câu đầu là câu mở ý; câu thứ nhì là tiếp tục của câu đầu; câu thứ ba bỏ chủ đề này và bắt đầu chủ đề mới; và câu thứ tư liên kết ý nghĩa của ba câu đầu với nhau (*). Một bài hát phổ thông của Nhật diễn tả rõ điều này:

Hai tiểu thơ nhà bán lụa ở Kyoto
Cô chị hai mươi em mười tám
Chiến binh giết người bằng thanh gươm
Hai cô giết người bằng đôi mắt."

(*) Luật thơ gọi là: Khởi, thừa, chuyển, hợp

How to Write a Chinese Poem

A well-known Japanese poet was asked how to compose a Chinese poem.

The usual Chinese poem is four lines,” he explains. “The first line contains the initial phase; the second line, the continuation of that phase; the third line turns from this subject and begins a new one; and the fourth line brings the first three lines together. A popular Japanese song illustrates this:

Two daughters of a silk merchant live in Kyoto.
The elder is twenty, the younger, eighteen.
A soldier may kill with his sword.
But these girls slay men with their eyes."No comments

Powered by Blogger.