Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 74 - Người Chăn Dê Và Bầy Dê Hoang


Người Chăn Dê Và Bầy Dê Hoang

Một ngày mưa bão lạnh lùng
Người và dê cũng trốn cùng một hang
Nơi đây cũng có một đàn
Dê hoang cũng trốn trong hang này rồi.

Người chăn dê muốn dụ mời
Cho dê hoang những món thời rất ngon
Dê nhà thì chỉ đủ ăn
Mong dê hoang sẽ theo chân dê nhà.

Cơn mưa bão đã đi qua
Người chăn dê dẫn dê ra ngoài đồng
Bầy dê hoang thẳng đường dông
Cùng nhau vội vã chạy tông lên đồi.

Người chăn dê thốt nên lời:
"Cho bay ăn uống sao rồi quên ơn."
Dê rằng: "Đã rõ thiệt hơn
Tốt với dê mới nhiều hơn dê nhà
Mai kia việc này xảy ra
Sẽ tốt với mới hơn là chúng tôi."

Tham mới nới cũ người ơi
Là điều không tốt ta thời chớ theo.

Bùi Phạm Thành
(ngày 20 tháng 4 năm 2021)

The Goatherd And The Wild Goats
by Aesop

One cold stormy day a Goatherd drove his Goats for shelter into a cave, where a number of Wild Goats had also found their way. The Shepherd wanted to make the Wild Goats part of his flock; so he fed them well. But to his own flock, he gave only just enough food to keep them alive. When the weather cleared, and the Shepherd led the Goats out to feed, the Wild Goats scampered off to the hills.

"Is that the thanks I get for feeding you and treating you so well?" complained the Shepherd.

"Do not expect us to join your flock," replied one of the Wild Goats. "We know how you would treat us later on, if some strangers should come as we did."


It is unwise to treat old friends badly for the sake of new ones.


No comments

Powered by Blogger.