Header Ads

101 Truyện Thiền: 86 - Vị Phật Sống và Người Thợ Làm Bồn Tắm


86. Vị Phật Sống và Người Thợ Làm Bồn Tắm

Thường các vị thiền sư
Hướng dẫn từng đệ tử
Ở một căn phòng riêng
Không có ai khác cả.

Thiền sư Mokurai
Thích tiếp chuyện mọi người
Anh thợ làm bồn tắm
Ít học vẫn thường tới.

Anh hay hỏi lung tung
Những câu hỏi vô tri
Của người kém hiểu biết
Uống trà xong rồi đi.

Ngày nọ Mokurai
Muốn hướng dẫn thiền sinh
Mới nói với người thợ
Qua phòng khác chờ mình.

Anh thợ phản đối rằng:
“Trong chùa ông Phật đá
Cũng không hề từ chối
Đám đông hay ai cả
Ngài là vị Phật sống
Sao lại mời tôi ra?"

Nghe anh thợ nói thế
Xem ra thì chính xác
Thầy trò Mokurai
Phải đi qua phòng khác.

             oOo

Trong các chùa tu thiền
Thầy hướng dẫn đệ tử
Để điểm hóa từng người
Nên cần chỗ riêng tư.

Phật đá không tâm tánh
Ngồi ở nơi phụng thờ
Vạn chúng sinh thăm viếng
Có đuổi ai bao giờ.

Với những người ít học
Nhìn những điều trước mắt
Không suy luận sâu xa
Xem đó là sự thật.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 17 tháng 5, 2020)

Các vị thiền sư thường hướng dẫn từng thiền sinh trong một phòng riêng. Và những lần như vậy, không ai khác được vào phòng khi thầy và trò đang ở trong đó.

Mokurai, thiền sư của thiền viện Kennin ở Kyoto, thích nói chuyện với các doanh nhân, nhà báo, cũng như với đệ tử của mình. Có một anh thợ làm bồn tắm gần như là thất học. Anh ta hay hỏi Mokurai một mớ các câu hỏi ngờ nghệch, uống tách trà, rồi đi.

Ngày nọ khi anh thợ làm bồn tắm đang ở đó, Mokurai muốn hướng dẫn cá nhân cho một đệ tử, nên thiền sư bảo anh thợ sang phòng khác đợi.

“Tôi biết thầy là một vị Phật sống,” anh ta phản đối. “Ngay cả các ông Phật đá trong chùa không bao giờ từ chối bao nhiêu người đến trước các vị ấy. Vậy tại sao tôi lại bị mời ra?”

Mohurai phải đi ra khỏi phòng để hướng dẫn người học trò.

The Living Buddha and the Tubmaker

Zen masters give personal guidance in a secluded room. No one enters while teacher and pupil are together.

Mokurai, the Zen master of Kennin temple in Kyoto, used to enjoy talking with merchants and newspapermen as well as with his pupils. A certain tubmaker was almost illiterate. He would ask foolish questions of Mokurai, have tea, and then go away.

One day while the tubmaker was there Mokurai wished to give personal guidance to a disciple, so he asked the tubmaker to wait in another room.

“I understand you are a living Buddha,” the man protested. “Even the stone Buddhas in the temple never refuse the numerous persons who come together before them. Why then should I be excluded?”

Mokurai had to go outside to see his disciple.No comments

Powered by Blogger.